Järnbrist

Järnbrist

Orolig för järnbrist? Då är ett järntillskott i form av järntabletter något för dig.

järntabletter 1

Ett lättupptagligt järntillskott med Vitamin C. Järn bidrar till immunsystemets normala funktion och kan även motverka trötthet och utmattning. För kvinnor kan behovet av järn vara större i fertil ålder. Järntabletter bidrar till en normal syretransport i kroppen och har en viktig roll i celldelningsprocessen.

Järntabletter 2

Det skonsamma järntillskottet. Hemofer är järntabletter som används vid järnbrist och för förebyggande av att järnbrist ska uppstå. Det som gör Hemofer unikt i jämförelse med andra järnpreparat är innehållet av hemjärn. Kroppen tar lättare upp hemjärn än icke-hemjärn. Genom att kombinera hemjärn med en liten del icke-hemjärn utnyttjas kroppens naturliga

Järntabletter 3

Ett flytande järntillskott från Helhetshälsa. Järnsaften från Helhetshälsa innehåller även C-vitamin, B6-vitamin, B2-vitamin, B1-vitamin, Folsyra och B12-vitamin. De många örterna som finns i järnsaften bidrar till den goda smaken och ger ett fint tillskott av både järn och B-vitaminer samtidigt som de bidrar med många andra nyttiga ämnen. För dig som har svårt att svälja järntabletter! 

Järnbrist eller järnbristanemi uppstår om man har för låga järnhalter i kroppen. Järn har en livsnödvändig syrebindande förmåga och är nödvändigt för bildandet av hemoglobin och rödaJärntabletter Gravid blodkroppar.  Syre binds till proteinet hemoglobin som transporterar syre från lungorna ut i kroppens alla celler.

Man kan drabbas av järnbrist på grund av att man förlorat litervis med blod exempelvis under en olycka eller en operation. Men järnbrist kan även drabba personer som lider av allvarliga magsår, kraftiga menstruationer eller andra typer av sjukdomar som innebär att man förlorar mycket blod.

När man är gravid, tränar hårt eller växer kraftigt i som barn eller ungdom kan kroppen kräva högre järnhalter än normalt. En annan faktor som också kan leda till järnbrist är hög ålder. Kroppens förmåga att uppta järn kan reduceras med åldern och många äldre kan drabbas av järnbrist. Är man allergisk mot gluten eller lider av andra sjukdomar eller allergier som påverkar tarmen kan man också befinna sig i riskzonen att drabbas av järnbristanemi.

Järnbrist eller järnbristanemi beror uteslutande på att kroppen har för lite järn. Blodbrist är en annan typ av anemi som antingen beror på att kroppen lider brist på hemoglobin eller röda blodkroppar.

Förutom att järn är syrebindande har mineralet betydelse för andra processer i kroppen, bland annat krävs järn för bildandet av DNA, eller arvsmassa. Den rekommenderade dagliga järndosen är högre för kvinnor än män. Detta på grund av att kvinnor menstruerar och förlorar mer järn än män. Både kvinnor och män behöver mer järn som ungdomar och när man tränar mycket.  Äter man allsidigt och relativt nyttig finns det i regel ingen anledning att oroa sig för vitamin- och mineralbrister.

Mest järn hittar man i animaliska livsmedel som kött, ägg, fisk, inälvsmat och blodrik mat. Men man behöver inte äta kött för att tillgodogöra sig mineralet. Potatis, bananer, persikor och fullkornsprodukter är också exempel på järnrik mat.

Är du gravid behöver du en högre dos järn eftersom även fostret kräver mineralet. Under en graviditet kan kroppen ta upp mer järn än vanligt och då måste man också vara noga med att tillföra järn i form av kosttillskott, så man inte råkar ut för järnbrist då kroppen lager töms ut. Kroppen kan ta järn från levern, mjälten och benmärgen om det krävs. Detta är organen där järn naturligt lagras.

När man äter järnrik mat tillgodogör sig kroppen mineralet via upptag från tunntarmen och dess celler. Räcker inte järnet som tillförs via maten reglerar kroppen halterna genom att ta från de lagrade järndepåerna. När järnbrist uppstår har halterna troligtvis varit låga under en lång tid. Töms lagret av järn ut kan bildandet av röda blodkroppar inte fortsätta och successivt minskar antalet tills att järnbristanemin är ett faktum.

Järnbrist vid menstruation

En av de vanligaste orsakerna till järnbrist är att man förlorar stora mängder blod. Detta kan ske under dramatiska olyckshändelser men kan också ske vid månatliga menstruationer. Är menstruationerna kraftig kan detta leda till järnbrist, speciellt om man inte äter tillräckligt allsidigt. Lider man inte av kraftiga blödningar är sår eller inflammationer i tarmen eller magen den vanligaste orsaken till järnbrist hos både kvinnor och män.

Även om man äter relativt ensidigt är det ovanligt att enbart bristfällig kost leder till järnbrist i Sverige. Det räcker ofta att vara extra uppmärksam och äta extra tillskott av järn om man är gravid, blöder ymnigt under mensen eller tränar hårt. Personer som är vegetarianer eller veganerb12 brist rund sol kan behöva järntillskott men planerar man sina måltider behöver man inte ligga i farozonen.

Olika sjukdomar i tarmarna leder till ett försvagat järnupptag. Är man glutenintolerant bör man vara noga med att äta järntillskott samt även vara uppmärksam på andra vitamin- och mineralhalter, speciellt folsyra och vitamin B12.

Kvinnor är mer benägna att drabbas av blodbrist på grund av menstruationer och eventuella graviditeter. Man säger att omkring fem procent av västvärldens sammantagna befolkning lider av järnbrist.

Män drabbas mer sällan och i princip enbart om de äter dåligt samt råkar ut för blodförlust. Att äldre med sitt försämrade järnupptag oftare drabbas av järnbrist är inte konstigt. Äldre personer kan även ha en sjukdomsbild som bidrar till att det redan försämrade järnupptaget förvärras.

Hur vet man att man har järnbrist? Man ska vara uppmärksam på följande symtom om man befarar att man lider av järnbrist; trötthet, orkeslöshet, yrsel, hjärtklappning, huvudvärk, öronsus och andfåddhet. Då många fall av järnbrist förvärras under en längre tidsperiod kan man lida av symtomen länge innan sjukdomen upptäcks. Den mänskliga kroppen har också en enastående förmåga att anpassa sig, och då symtomen är desamma som för många andra sjukdomar är det lätt att den drabbade förbiser dem som mindre allvarliga.

Järnbrist symptom

Det är viktigt att alltid uppsöka sin läkare eller vårdcentral om man drabbas av plötslig yrsel eller onormal trötthet. Redan i ett tidigt skede av järnbrist kan man få symtom och besvär när järnhalterna och blodvärdet sjunker. Olika personer får olika mycket besvär. Vissa märker knappt av att de har järnbrist medan andra snabbt blir extremt trötta och orkeslösa.

De allvarligaste symtomen är andfåddhet, yrsel, öronsus och hjärtklappning. Dessa känner man ofta av direkt vid en allvarlig blodförlust men symtomen kan även visa sig i takt med att järnbristen förvärras.  I regel inser man inte att man lider av järnbrist utan det upptäcks först vid en blodanalys.

Går man till sin läkare för symtom som trötthet brukar man få lämna ett blodprov som sedan utvärderas. Då kan man se hur pass höga järnhalterna är i blodet och också få svar på antalet röda blodkroppar samt halten hemoglobin. Förutom blodprov kan läkaren även begära avföringsprov om man misstänker att järnbristen beror på tarm- och magsjukdomar. Är provet misstänkt kan undersökningen leda till bokning av en gastroskopi eller koloskopi, där magsäcken och tjocktarmen undersöks noggrant med hjälp av fiberoptik.

När man rett ut orsaken till järnbristen påbörjas en behandling omgående för att nybildandet av de röda blodkropparna ska snabbas på. Lider man av järnvärden som är extremt låg och inte bara försvagade kan behandling ske via blodtransfusioner. Har man endast måttliga besvär brukar man inte gå så långt som att ge fusioner utan istället ordinera järntabletter.

Har man problem med att svälja tabletter kan man få tillskott av järn via dropp eller injektioner. Visar det sig att järnbristen beror på rikliga menstruationer kommer man få äta järntabletter eller järntillskott så länge blödningarna fortgår. Andra som drabbats av järnbrist på grund av blodförlust eller tarmproblem behöver ofta bara äta järntabletter under en begränsad period. Järnbalansen återställs relativt fort genom att äta järntabletter, men själva tabletterna kan i sin tur orsaka besvär som förstoppning, diarré eller illamående. Råkar man ut för dess biverkningar kan man begära att få injektioner med järn istället för att skona magen. Innan järnhalterna är naturligt höga igen kan man inte avbryta behandlingen.Järntabletter c vitamin frukt

Järntillskott ska man ta tillsammans med vatten och inte mat. Tabletternas verkan kan försämras om man intar dem tillsammans med mjölk, kaffe eller te. Järnupptag försämras av höga doser kalcium och koffein. Man kan även tänka på att äta mer järnrik mat under tiden man behandlas för järnbrist. Speciellt bra är det att äta c-vitaminrika livsmedel i samband med järntabletterna.

C-vitamin förbättrar järnupptaget i kroppen och gör att järnförrådet snabbare återställs. Det kan ta lång tid att fylla på järndepåerna och trötthet kan vara ett ihållande symtom. Man ska inte sluta äta järntabletter fören man känner sig fullt frisk och pigg igen. Ofta får man komma på återbesök till sin läkare eller vårdcentral för att undersöka om järnhalterna återgått till de normala via ett blodprov.

Testa järnbrist

Har man drabbats av järnbrist ska man veta att det är ett sjukdomstillstånd som kommer att gå över. Behandling finns och är effektiv. Man ska inte lida i tysthet av symtom som huvudvärk och trötthet även om det kan kännas som banala problem. Du ska alltid lyssna på din kropp och inte ignorera känslor och smärtor som du tidigare inte lidit av.

Det finns många former av vitamin- och mineraltillskott i dagligvaruhandeln, och vill du vara på den säkra sidan kan du köpa ett sådant för att bibehålla dina goda värden. Järntabletter som man får utskrivna av en läkare har högre halter järn än de som finns i matvarubutiker och hälsokostaffärer, det är därför de kan ge upphov till besvärliga biverkningar.

Dock återställer de järnvärdena snabbare så vid järnbrist är de nödvändiga. Men du som mest vill hålla dig friska kan äta multivitaminer eller liknande utöver en allsidig kost. Äter du relativt normalt, inte följer några speciella dieter och inte utesluter animaliska livsmedel ur din kost, är sannolikheten att du råkar ut för järnbrist minimal. Järn kan vara giftigt om man äter så mycket som hundra milligram per dag, men det är en dos som är riktigt svårt att få i sig enbart via kosten. Barn är känsligare för järn och diverse kosttillskott bör därför alltid förvaras utom räckhåll för hushållets allra minsta.

Fokuserar du på näringsrika livsmedel är riskerna försvinnande små att du skulle råka ut för järnbrist eller järnbristanemi. Precis som när du handlar matvaror, som också ska främja ditt välmående inifrån, ska du satsa på kosttillskott av bra kvalitet med en kort innehållsförteckning. Be din husläkare eller personalen på ditt närmsta apotek om tips och råd rörande lämpliga järntabletter och övriga kosttillskott för just dig. Oroar du dig för att du lider av järnbrist eller järnförgiftning ska du inte dra dig för att kontakta en läkare eller en vårdcentral för hjälp och råd.

Järntabletter vs kosten

Hemjärn som är det järn som utvinns ur animaliska källor tas lättare av kroppen, och överträffar på så sätt icke hemjärn som är den mineraltyp som utvinns ur vegetabiliska källor. Har du inga problem med att äta animaliskt järn ska du välja ett kosttillskott som innehåller Järntabletter promenadhemjärn. Då får du ett effektivt järnupptag och snabbare verkan. Ska du inhandla järntabletter rekommenderas det att du väljer ett tillskott från en professionell och pålitlig tillverkare.

Det finns ingen anledning att känna sig hängig och orkeslös om det går att åtgärda med något så enkelt som ett kosttillskott. Att äta kosttillskott kan gynna många personer även om det inte tror att det kommer göra någon skillnad för deras välbefinnande. Immunförsvaret kan alltid behöva en skjuts i rätt riktning med mer vitaminer och mineraler. Är man inte så förtjust i gröna grönsaker och frukt eller saknar kunskap kring matlagning kan kosten snabbt blir näringsfattig.

Ett kosttillskott kan täcka upp för en något försämrad kost och försäkra att man inte råkar ut för något så obehagligt som järnbrist. Med det sagt räcker det förstås inte att enbart knapra multivitaminer och järntabletter för att må bra. Hälsa kommer från bra och allsidig kost och måttliga mängder motion. Är du inte intresserad av matlagning kanske du kan börja laga mat med vänner eller be någon du känner om hjälp. Det vi äter är kroppens bränsle och ska göra att vi orkar studera, arbeta och motionera.

Kroppen kan inte fungera optimalt utan fetter, aminosyror, vitaminer, mineraler, antioxidanter, fibrer och vatten. Essentiella ämnen och energi som utvinns ur maten vi äter. Genom en sund kosthållning som är rik på järn och andra livsnödvändiga näringsämnen kan du leva ett friskt och fungerande liv. Det du lägger på tallriken omvandlas direkt till bränsle som för dig framåt. Att vara snäll mot kroppen och stärka den med bra mat gör att du kan leva längre och slipper insjuknar i vanliga infektionssjukdomar som förkylningar och magsjukdomar.

Om du kan bör du handla råvaror som är ekologiskt odlade. De är i regel rikare på vitaminer och mineraler på grund av att de inte framställts med skadliga och giftiga bekämpningsmedel. En näringsrik kost är nyckeln till en hälsosam kropp. Är du orolig att du befinner dig i riskzonen för att drabbas av järnbrist kan du göra några enkla åtgärder. Se över din kost och lägg till fler järnrika livsmedel om detta verkar saknas, införskaffa ett kosttillskott i form av järntabletter om du inte litar på att det räcker med maten du äter. Att du rör på dig är också väsentligt, och det behöver inte vara mer än en halvtimme om dagen.

Börja gå eller cykla till jobbet så får kvickt in lite motion och frisk luft utan större ansträngning. Små förändringar som leder till ett starkare immunförsvar, förebygger järnbrist och motverkar infektionssjukdomar.