Järnbristanemi

Järnbristanemi

Järnbrist och järnbristanemi blandas ofta ihop men är egentligen två skilda bristsjukdomar, även om de båda beror på ett försvagat järnvärde. Vid järnbrist råder det brist på mineralet järn i kroppen men de låga halterna har ännu inte lett tillJärntabletter trött dam ett försämrat blodvärde. Kroppens järnvärden kan vara olika höga hos olika personer och på grund av en rad olika aspekter.

Ett järnvärde speglar hur pass stora mängder järn finns lagrat i kroppen och i blodet. Järnbrist kan uppstå om man blöder kraftigt under menstruationen, tränar hårt, är blodgivare eller lider av blödande mag- eller tarmsjukdomar. Järnbristanemi, är synonymt med blodbrist eller kort och gott anemi, vilket är kan uppstå på grund av på låga järnvärden och uttömda järndepåer i kroppen.

Vid järnbrist kan man känna sig trött och orkeslös. Förvärras bristsjukdomen kan man drabbas av järnbristanemi och ett lågt Hb. Järn behövs i kroppen främst för att bilda hemoglobin, har man haft järnbrist en längre tid utan att fylla på järndepåerna kan järnbristanemi, blodbrist, uppstå. Så länge det går försöker kroppen att kompensera för det minskade järnintaget genom att tillgodogöra sig järn från reservlagren i levern, hjärtat, bukspottkörteln och mjälten.

När kroppen tömt ut reservlagren på järn kan hemoglobin inte bildas i samma takt som när järnvärdena är normala. Järn är en viktig byggsten i bildandet av proteinet hemoglobin som ingår i kroppens röda blodkroppar. Hemoglobinet ger blodet dess röda färg samt har till uppgift att transportera syre från lungorna ut till kroppens alla celler. Har järnförråden tömts blir de röda blodkropparna blekare på grund av de låga järnhalterna och syrgastransporten försämras.

Antalet friska blodkroppar minskar vid järnbristanemi och med otillräcklig syretillförsel till kroppens alla celler och organ uppstår symtom som yrsel, trötthet och blekhet.
Järnbristanemi, det vill säga blodbrist till följd av otillräcklig järntillförsel är en relativt vanlig sjukdom. Många missar att järnvärdet kan vara normalt men det kan ändå råda stor brist på järn i kroppens reservlager. Vid en kontroll kan alltså Hb-värdet vara helt normalt men du kan ändå känna dig trött och hängig för att kroppen successivt tömmer ut järndepåerna i kroppen för att upprätthålla bildandet av hemoglobin.

Ett tillstånd av lätt järnbristanemi kan orsakas av allt från kraftig blodförlust, rikliga menstruationer, en oförmåga hos kroppen att uppta järn från födan, hård träning som långdistanslöpning, graviditet eller otillräcklig järntillförsel via kosten. Järnbristanemi kan delas in i två grupper; absolut järnbrist som indikerar helt uttömda järndepåer och funktionell järnbrist där järndepåerna är normala men järnupptaget försämrat.
Järnbristanemi kan alltså uppkomma på grund av en rad orsaker. Allt från sjukdomar som försämrar upptaget av järn i tarmarna till en försämrad kost eller ett växande foster. Många gravida kvinnor råkar ut för järnbrist och järnbristanemi på grund av ett för lågt järnintag. Det är lätt att glömma att fostret också kräver vitaminer och mineraler. Järnbristanemi kan vara ett faktum utan att den som är drabbad märker något.

Kroppen är duktig på att reglera järnhalterna i kroppen och kommer långsamt att tömma ut depåerna ifall inget nytt järn tillförs. Vid mild järnbristanemi kan vissa personer fungera helt normalt och inte uppvisa några som helst symtom med andra snabbt märker av järnbristen.

Vanliga symtom som kan indikera en lätt järnbristanemi är:
 • Sköra naglar
 • Saltsug
 • Koncentrationssvårigheter
 • Fler infektionssjukdomar
 • Blek hud, läppar och tandkött
 • Restless legs
Följande symtom kan indikera att järnbristanemin är långt gången eller beror på en allvarligare bakomliggande sjukdom:
 • Bröstsmärta eller tryck
 • Andningssvårigheter
 • Yrsel
 • Muskelsvaghet
 • Öronsus
 • Depression
 • Håravfall

Blodbrist

Blodets röda blodkroppar innehåller som sagt proteinet hemoglobin, som inte kan produceras utan järn, vars främsta uppgift är att transportera syre från lungorna till kroppens alla celler och vävnader.

När dina järnnivåer är låga producerar kroppen färre röda blodkroppar eller förminskar dem genom mindre doser hemoglobin. De förminskade röda blodkropparna kan inte transportera lika mycket syre i detta tillstånd som när de är normalstora. Detta leder till blodbrist och otillräcklig syresättning av hela kroppen vilket upplevs som kraftigt förminskad ork och energi.

De försämrade järnvärdena kan bero på järnfattig kost eftersom man följer en viss diet eller är vegetarian eller vegan och därmed undviker animaliska livsmedel rika på hemjärn, en oförmåga att uppta tillräckligt med järn eller blodförlust eller blodgivning.

Försämrad absorptionsförmåga av järn och andra mineraler och vitaminer kan bero på:
 • Glutenintolerans, det vill säga allergi mot gluten från vete och andra spannmål som ger upphov till tarmskador
 • Crohns sjukdom, en inflammatorisk tarmsjukdom som kan påverka hela mag- och tarmsystemet negativt
 • Magsäcksoperationer som exempelvis gastric bypass
Järnbristanemi kan också uppstå om man förlorar rikliga mängder blod vid följande situationer:
 • Förlossning
 • Inre Blödning
 • Menstruation
 • Svåra skador
 • Kirurgi

Det finns ett par kartlagda faktorer som ökar risken för att man utvecklar järnbristanemi. Även om dessa faktorer kan leda till järnbristanemi behöver dem inte göra det för alla personer som befinner sig i riskgrupperna.

Vanliga riskfaktorer och riskgrupper för att utveckla järnbristanemi är bland annat:
 • Hög ålder
 • Amning
 • Ökat intag av acetylsalicylsyra i form av antiinflammatoriska läkemedel
 • Växande barn och ungdomar
 • Inre blödningar
 • Graviditet
 • vegan eller vegetarisk kost
 • Kvinnor i fertil ålder
 • Hårt konditionstränande personer
 • Reumatiker
 • Underskott på magsyra
 • Låga nivåer av vitaminerna B6, B9, B12 och C
 • Låga nivåer av mineralerna zink, koppar och mangan

Behandling vid järnbristanemi

Skulle det visa sig att du lider av järnbristanemi efter att du uppsökt läkarvård för dina symtom måste behandling påbörjas omgående för att råda bot på tillståndet. Vid järnbristanemi räcker det inte att du lägger om kosten eller intag järntillskott som finns i dagligvaruhandeln.

Istället måste dina uttömda järndepåer snabbt fyllas på genom en eller ett par månaders behandling med receptbelagda järntabletter med höga halter hemjärn. Din läkare kan även ordinera extra C-vitamin tillskott, då vitaminet förbättrar kroppens förmåga att uppta järn. Har du en väldigt allvarlig järnbristanemi kan tillståndet kärva injektioner av järn direkt i musklerna eller via dropp. Dessutom kan det krävas blodtransfusioner för att mängden av röda blodkroppar snabbt ska ökas och återställas.

Järntabletter räkor

Är din järnbristanemi inte fullt så allvarlig kan det räcka med en kortare behandling i form av järntabletter och järnrik mat. Din läkare kan rekommendera att du äter större mängder livsmedel som är rika på järn. Den absolut bästa källan till järn är rött kött, ägg, blod- och inälvsmat, kyckling, fläsk, fisk och skaldjur.

Utesluter du kött ur din kosthållning kan du ändå förbättra ditt järnintag genom att äta följande livsmedel:

 • Torkade russin, aprikoser, katrinplommon och persikor
 • Pumpakärnor och solrosfrön
 • Järn-berikade spannmål, bröd och pasta
 • Jordnötter och mandlar
 • Potatis, ärtor, linser och bönor
 • Spenat, persilja, nässlor och andra gröna bladgrönsaker

Vegetarian eller vegan

Behandlas man för sin järnbristanemi brukar symtomen snabbt avta och man kan i regel räkna med att bli fullt återställd. Men obehandlad järnbristanemi kan leda till riktigt allvarliga komplikationer.

Det du själv kan göra för att minimera risken för att drabbas av järnbrist och järnbristanemi är att äta rikligt med järnrika livsmedel, både animaliska och vegetabiliska och gärna i samband med c-vitaminrika råvaror. Är du vegetarian eller vegan kan ett järntillskott passa för att du ska vara säker på att dina järndepåer inte uttöms. Detsamma gäller för dig som menstruerar, tränar ofta samt är gravid eller ammar.

C-vitamin, B2, B6, B9, B12 samt zink, koppar och mangan främjar upptaget av järn i kroppen. Oxalsyra som återfinns i livsmedel som rödbetor, spenat, svart te och kaffe försämrar järnupptaget. Följer du inga dieter eller kostprogram bör du äta allsidigt och gärna inkludera råvaror som fullkornsprodukter, syrade grönsaker, blodpudding, torkade aprikoser, broccoli och spenat.

Att självmedicinera mot eventuell järnbrist eller järnbristanemi ska man vara försiktigt med. För mycket järn kan leda till en ökning av oxidanter, fria radikaler, i kroppen som i sin tur kan orsaka allvarliga sjukdomar. Ett järnöverskott kan helt enkelt leda till ett förgiftningstillstånd och påverka kroppen negativt. Även ett mindre överskott av mineralet kan påverka kroppen negativt. Järnmolekylerna oxiderar och skadar cellväggar och cellorgan Järntabletter dnavilket innebär att kroppens celler slits och åldras snabbare. Oxidanter, eller fria radikaler, tros vara en av orsakerna till skador på arvsmassan eller DNA som kan leda till cancer.

Tror du att du lider av järnbrist för du först be om att ditt blod analyseras för att säkerställa en diagnos. Att börja behandla sig själv med diverse järntillskott kan sluta riktigt illa.

Järn krävs inte bara för syresättning av blodet utan är också livsnödvändigt i kroppsliga processer som nybildning av celler. Vi kan helt enkelt inte fungera och leva utan detta spårämne. Järn ingår i en rad olika processer och det är inte bara detta järn som behövs för människans välbefinnande.

De flesta vitaminer, mineraler och spårämnen kan inte fungera på egen hand utan samverkar med varandra. Fungerar kroppen som den ska tänker man inte på de olika näringsämnens samverkan i kroppen, utan det är oftast när man insjuknat eller mår dåligt som man börjar ifrågasätta sättet man äter och lever på.

Att ha en viss kunskap om näringslära och järns samverkan med exempelvis c-vitamin kan vara skillnaden mellan en pigg och frisk kropp och järnbristanemi. Följer du ett strikt kostprogram ska du alltid se till att det inkluderar en så varierad kost och järnrik mat som möjligt. En allsidig kost kan förebygga många sjukdomstillstånd och även stärka immunförsvaret så att man slipper drabbas av energiuttömmande infektionssjukdomar.

Även om du anser att just du äter nyttigt kan kostförändring innebär att man omedvetet utesluter livsmedel som är väsentliga för kroppens välbefinnande. Äter man plötsligt en större mängder mjölkprodukter och får i sig allt för höga halter kalcium kan detta försämra järnupptaget. De olika byggstenarna som ingår i födan vi äter påverkar varandra mycket mer än vi tror, och det finns därmed en anledning till varför exempelvis livsmedelsverket rekommenderar svenskar att äta från alla livsmedelsgrupper och enligt tallriksmodellen.

Slutsats Järnbristanemi

För att vi ska orka leva, träna, arbeta och studera behöver vi bra och varierande mat. Från maten hämtar kroppen alla ämnen den behöver för att fungera optimalt. Det finns så kallade essentiella, livsnödvändiga. Ämnen som vi måste tillföra kroppen via maten eftersom den inte kan producera dem på egen hand. Denna ämnesgrupp inkluderar särskilda fettsyror, vitaminer, mineraler och Järntabletter hjärta med viktaminosyror.

Genom en sund kosthållning som inkluderar järnrik mat och mejeriprodukter, kött, rotfrukter, grönsaker, frukt, bär, spannmål och fett får kroppen allt den behöver för att du ska må bra. Kvaliteten på maten avgör hur pigg du känner dig och hur starkt ditt immunförsvar blir.

Från nyttig mat kan du hämta stora mängder energi och orka mer. Vitaminer och mineraler förbättrar kroppens skydd mot vanliga infektionssjukdomar som förkylningar och magsjukdomar. Ekologiskt framställd mat är giftfri och näringsrik och riktigt bra för oss människor. Från ekologiska livsmedel kan vi hämta kraft och energi, och vara garanterade att de inte är skadliga för kroppen då det inte framställts med giftiga bekämpningsmedel.

Vissa anser att ekologisk mat är onödigt dyr men kanske är det så att övrig mat är för billig. Ekologiska livsmedel gynnar inte bara din egen kropp, utan även ett hållbart och miljövänligt jordbruk som kan fortsätta producera näringsrika produkter samt personerna som arbetar med odlingen. Regelverket för ekologisk mat är hårdare än för icke ekologiska produkter, och garanterat bland annat att varorna inte innehåller onaturliga färgämnen och smakförstärkare.

Näringsrik kost och daglig motion kan inte bara motverka järnbristanemi utan också Järntabletter cykla tjejsäkerställa en hälsosam kropp. Känner du dig trött och hängig och oroar dig för att du lider av lätt järnbrist finns det ett par enkla åtgärder du kan vidta. Se över din kost och lägg till mer järnrik mat om detta saknas, införskaffa ett kosttillskott för att snabbt bygga upp kroppens naturliga reservlager av järn.

När du känner dig piggare från din kostförbättring kan du försöka börja konditionsträna en stund varje dag. Att gå eller cykla till jobbet är perfekt vardagsmotion som inte kostar något och snabbt ger resultat. Bra kost, motion och sömn är byggstenarna som vi människor kan modifiera så att de stärker vår kropp och vårt psyke. Med ett stabilt immunförsvar som står emot yttre angrepp i form av virus och bakterier håller vi oss pigga och friska längre.